Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Smaken van Anna verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Smaken van Anna, en/of omdat u deze zelf aan Smaken van Anna verstrekt.

Smaken van Anna kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:

– informatie die u aan Smaken van Anna verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie;

– informatie die u aan Smaken van Anna verstrekt via contactformulieren of externe downloads zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en bedrijf om informatie over de services van  Smaken van Anna op te vragen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Smaken van Anna verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Smaken van Anna uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht en om u relevante marketingberichten zoals e-mailnieuwsbrieven, marketinginformatie en aanbiedingen over diensten aan te bieden. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer dit door u is aangevraagd.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Smaken van Anna bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Smaken van Anna verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Andere websites

De website van Smaken van Anna bevat links naar andere websites, dit kunnen klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Het privacybeleid van Smaken van Anna is alleen van toepassing op de website van Smaken van Anna. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

In kaart brengen websitebezoek

Smaken van Anna maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Smaken van Anna. Smaken van Anna reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Smaken van Anna neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Smaken van Anna verstuurt uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op.

Contact

Als u contact wilt opnemen met Smaken van Anna over een aspect van het privacybeleid, gebruikt u dan dit email adres: smakenvananna@gmail.com

(Laatst bijgewerkt: 26 november 2020)